تبلیغات
پرتو ولایت - اربعین حسینی و نخستین زائر قبر حسین(ع)

 

پرتو ولایت


اربعین حسینی و نخستین زائر قبر حسین(ع)   ( مقالات ) ,

دوست بدار دوستدار آل محمد(ص) را تا هنگامی كه دوستشان می دارد و دشمن بدار دشمن آل محمد(ص) تا هنگامی كه دشمنشان می دارد؛ هر چند روزه دار و نمازگزار باشد.


عنوان نخستین زائر تنها بر مردی شریف و عارفی كامل یعنی صحابی بزرگ و برجسته، جابر بن عبد الله انصاری-رضوان الله علیه- منطبق است كه به منظور زیارت قبر سید الشهدا(ع) از مدینه به كربلا رفت. بسیاری از علما تصریح كرده اند كه او نخستین كسی است كه عنوان زائر قبر حسین(ع) را كسب كرد؛ این شرافت و افتخار و ذخیره او را بس است.
شیخ مفید گوید: و در روز بیستم آن ماه (صفر)... روزی است كه جابر بن عبدالله بن حزام انصاری، صحابی رسول خدا(ص) برای زیارت قبر ابا عبدالله الحسین (ع) از مدینه به كربلا آمد؛ و او نخستین كس از مردم بود كه آن حضرت را زیارت كرد.و این مطلب را بسیاری از دانشمندان، از جمله شیخ طوسی، علامه حلی، شیخ رضی الدین حلی، كفعمی، مجلسی، محدث نوری و دیگران آورده اند. 
جابر بن عبدالله انصاری و عطیه عوفی در كربلا

جابر بن عبدالله انصاری همان صحابی جلیل القدری است كه عبد الرحمن بن سابط درباره اش می گوید: همراه جابر بودم كه حسین بن علی(ع) داخل شد. در این هنگام گفت: هر كس دوست دارد به مردی از اهل بیت(ع) بنگرد، به وی نگاه كند. گواهی می دهم كه من این سخن را از زبان رسول خدا(ص) شنیده ام.او از اهل معرفت بود و چون توفیق شهادت در ركاب امام حسین(ع) نصیب وی نگشت، برای ابراز محبّت نسبت به آن حضرت و تجدید عهد و پیمان با ایشان و نیز برای اظهار مخالفت نسبت به سلطه حاكم، برای زیارت قبر شریف آن حضرت بار سفر بست.شیخ ابو جعفر محمّد بن ابی القاسم، محمّد بن علی طبری از اعمش از عطیه عوفی چنین نقل می كند: همراه با جابر بن عبدالله انصاری برای زیارت قبر حسین(ع) حركت كردم. چون به كربلا رسید، نزدیك ساحل فرات رفت و غسل كرد، آنگاه دوجامه به تن كرد و از همیانی، مقداری مشك برداشت و بر بدنش پاشید.سپس با هر گامی كه بر می داشت خدا را یاد می كرد، و چون به قبر نزدیك شد گفت: دستم را روی قبر بگذار ؛ و من گذاشتم. او روی قبر افتاد و غش كرد. من مقداری آب بر او پاشیدم و چون به هوش آمد سه بار گفت: یا حسین(ع).سپس گفت: آیا دوستی پاسخ دوستش را نمی دهد؟!؛ و افزود: تو چگونه می توانی پاسخ دهی، و حال آنكه رگ های گردنت را بریده اند و میان پیكر و سرت جدایی افتاده است. من شهادت می دهم كه تو پسر خاتم پیامبرانی و پسر امیر مؤمنانی و پسر هم پیمان تقوا و فرزند هدایتی؛ پنجمین اصحاب كسایی؛ پسر سرور نقیبانی؛ پسرفاطمه برترین زنان جهانی، چگونه چنین نباشی و حال آنكه پرورده دست سرور پیامبرانی، و در دامن پارسایان پرورش یافتی و از پستان ایمان شیر خوردی و با اسلام از شیر بریده شدی. پس پاكیزه زیستی و پاكیزه مردی. اما دل های مؤمنان در فراق تو ناخوش است، در حالی كه در خوبی حال تو شك ندارد.سلام و خوشنودی خداوند بر تو باد. من گواهی می دهم كه تو به همان راهی رفتی كه برادرت یحیی بن زكریا رفت.آن گاه چشم ها را دور قبر گرداند و گفت: سلام بر شما كه در راه حسین(ع) فدا شدید و در ركابش جان باختید. گواهی می دهم كه شما نماز را به پا داشتید و زكات را پرداختید، به معروف امر و از منكر نهی كردید. با كافران جهاد كردید و آن قدر خدای را عبادت كردید تا مرگتان فرا رسید. به خدایی كه محمّد(ص) را به پیامبری برگزید سوگند كه ما نیز در آنچه انجام دادید شریكیم.عطیه گوید: به او گفتم: ای جابر چگونه؟ و حال آنكه ما در دشتی فرود نیامدیم و از كوهی بالا نرفتیم و شمشیری نزدیم و این گروه میان سرها و پیكرهایشان جدایی افتاده است. فرزندانشان یتیم و زنانشان بیوه شده اند!گفت: ای عطیه! از حبیبم رسول خدا(ص) شنیدم كه فرمود: هر كس گروهی را دوست بدارد با آنان محشور می گردد و هر كس ازكار گروهی راضی باشد، با آنان شریك است. به خدایی كه محمّد را به حقّ به پیامبری برگزید، نیّت من و نیّت یارانم بر آن كاری است كه حسین(ع) و یارانش كردند.مرا به سوی خانه های كوفه ببر. چون پاره ای راه رفتیم گفت: ای عطیه! گمان ندارم كه پس از این سفر تو را ببینم، آیا می خواهی كه تو را وصیّتی كنم؟ دوست بدار دوستدار آل محمد(ص) را تا هنگامی كه دوستشان می دارد و دشمن بدار دشمن آل محمد(ص) تا هنگامی كه دشمنشان می دارد؛ هر چند روزه دار و نمازگزار باشد. با دوست دار محمّد و آل محمّد(ص)مهربانی كن، چرا كه اگر بر اثر گناه فراوان یك گامش بلغزد، با محبّت آنان گام دیگرش ثابت می ماند (و جبران می گردد).دوستدار آنان به بهشت و دشمنانشان به دوزخ باز می گردند.در این نقل چند نكته جای تأمل دارد:

1 . عظمت معرفت جابر؛ و این به خاطر معرفت بالایی بود كه نسبت به منزلت اهل بیت محمد(ص) داشت.2 . داشتن موضع مهم؛ آنجا كه جابر، دشمنان امام حسین(ع) را در زمره ملحدان به شمار آورد.3 . ادب جابر نسبت به ابا عبد الله(ع)؛ و این نتیجه كمال معرفت وی بود. از این رو می بینیم كه نخست غسل می كند و سپس بدنش را با مشك خوشبو می سازد، آن گاه در هر گامی خدا را یاد می كند. پس از لمس قبر بی هوش می شود و سپس سه بار فریاد یا حسین سر می دهد. نیز فرازهای زیارتش نشانگر میزان معرفتی كه نسبت به رسول خدا(ص) و جانشین و نوه اش دارد.4 . از این نقل چنین استفاده می شود كه جابر پس از زیارت به طرف خانه های كوفه رفت و از دیدارش با امام زین العابدین(ع) و دیگر اعضای خانواده حسین(ع) چیزی ذكر نشده است. تحقیق در این باره خواهد آمد.سیّد بن طاووس كیفیت زیارت جابر از قبر ابا عبد الله الحسین(ع) و یاران با وفایش را به تفصیل آورده است كه آن را به طوركامل در اینجا نقل می كنیم:

گوید: عطا گفت: روز بیستم صفر با جابر بن عبد الله همراه بودم. چون به غاضریه رسیدیم در نهر آنجا غسل كرد و لباس پاكیزه را كه همراه داشت پوشید. آن گاه به من گفت: ای عطا! آیا عطری با خود داری؟ گفتم: مشك دارم. سپس سر و دیگر اعضایش را با آن خوشبو كرد و پیاده رفت تا نزد سر حسین(ع) رسید و سه بار تكبیر گفت و از هوش رفت.چون به هوش آمد، شنیدم كه می گوید: سلام بر شما ای خاندان خدا! سلام بر شما ای برگزیدگان خدا! سلام بر شما ای برگزیدگان از آفریدگانش! سلام بر شما ای سرور سروران! سلام بر شما ای شیرهای بیشه! سلام بر شما ای كشتی های نجات! سلام و رحمت و بركات خداوند بر تو باد، ای اباعبد الله!سلام بر تو ای وارث علم انبیا! سلام بر تو ای وارث آدم برگزیده خداوند! سلام بر تو ای وارث نوح، پیامبر خدا! سلام بر تو ای وارث ابراهیم، دوست خدا! سلام بر تو ای وارث اسماعیل، قربانی خدا! سلام بر تو ای وارث موسی، هم سخن با خدا! سلام بر تو ای وارث عیسی، روح الله! سلام بر تو ای فرزند محمد مصطفی(ص)! سلام بر تو ای فرزند علی مرتضی! سلام بر تو ای فرزند فاطمه زهرا! سلام بر تو ای شهید و پسر شهید! سلام بر تو ای كشته فرزند كشته! سلام بر تو ای ولی خدا و فرزند ولی او! سلام بر تو ای حجت خدا و فرزند حجّت او بر بندگانش!گواهی می دهم كه تو نماز را به پاداشتی و زكات را پرداختی و به معروف امر و از منكر نهی كردی، با پدر و مادرت نیك كردی،با دشمنانت جهاد كردی. گواهی می دهم كه تو سلام را می شنوی و به آن پاسخ می دهی؛ و اینكه تو حبیب، دوست، نجیب،برگزیده، و پسر برگزیده خدایی.تو را با شوق زیارت كردم، پس نزد خداوند از من شفاعت كن ای آقای من! من به وسیله جدّ تو، سرور پیامبران و پدرت سرورجانشینان و مادرت سرور زنان جهان نزد خداوند شفاعت می طلبم. خداوند كسانی كه تو را كشتند و آنها را كه بر تو ستم كردند و با تو دشمنی ورزیدند و كینه ات را به دل گرفتند از اوّلین و آخرین لعنت كند.آن گاه روی قبر خم شد و گونه ها را به آن سایید و چهار ركعت نماز گزارد. سپس بر سر قبر علی بن الحسین(ع) آمد و گفت: سلام بر تو ای مولای من و پسر مولای من! خداوند قاتل تو را بكشد! خداوند آن را كه بر تو ستم كرد بكشد! من با دوستی شما به خداوند نزدیكی می جویم و از دشمنانتان نزد خداوند بیزاری می جویم.سپس آن را بوسید و دوركعت نماز به جای آورد و رو به قبور شهیدان كرد و گفت:

سلام بر ارواح اقامت گزیده در كنار قبر ابا عبد الله(ع). سلام بر شما ای شیعیان خدا و شیعیان رسول او و شیعیان امیرمؤمنان و حسن و حسین! سلام بر شما ای پاكیزگان. سلام بر شما ای هدایتگران. سلام بر شما ای نیكان! سلام بر شما و بر فرشتگانی كه پیرامون قبرهایتان می چرخند. امیدوارم خداوند ما و شما را در جایگاه رحمتش در زیر عرش جای دهد.سپس كنار قبر عباس فرزند امیرمؤمنان(ع) آمد و ایستاد و گفت: سلام بر تو ای ابا القاسم! سلام بر تو ای عباس بن علی! سلام بر تو ای پسر امیر مؤمنان، گواهی می دهم كه تو نصیحت فراوان كردی و امانت را ادا كردی و با دشمن خود و دشمن برادرت جهاد كردی. درود خداوند برروح پاكت و خداوند به تو پاداش بهترین برادر را عنایت فرماید.پس دو ركعت نماز گزارد و به درگاه خداوند دعا كرد و رفت.این زیارت حاكی از میزان عظمت و معرفت و منزلت والای این صحابی بزرگ است
محمدامین پورامینیلینک مطلب | نظرات : ()

نگاشته شده بوسیله مرتضی در ساعت 07:47 ق.ظمطالب پیشین

صحابه‌ای که مشروعیت خلافت ابوبکر را قبول نداشتند
ماه شعبان فرصت طلایی استغفار و آمرزش
امام شافعی : خوردن گربه کوهی ، موش خرما ، جوجه تیغی ، راسو ، بزمجه و ... جایز است
اثرات وضو
دروغ از منظر قرآن و راوایات
بدون شرح
روز عاشورا چگونه گذشت؟
نحوه شهادت علمدار کربلا + متن روضه شهید مطهری
پناهگاه توبه کنندگان
فلسفه عاشورا
عید سعید غدیر خم
رفتار عایشه با یتیمان چگونه بود؟
ادامه صفات شیعه در کلام امام رضا (ع)
صفات شیعه در کلام امام رضا (ع)
پاسخ به یک سوال

 

لینکدونی

 سایت مداد رنگی ها (-)
 لاله های سرخ انقلاب (-)
 پایگاه شیعیان (-)
 آموزشگاه هوشمند ارشاد (-)
 پایگاه تخصصی معرفی شهدا (-)
 وبلاگ بزرگ ظهور منجی (-)
 وبلاگ علمی آموزشی (-)
 ام ابیها (س) (-)
 دل دریایی (-)
 تسنیم (-)
 القرآن واهل البیت و اعجاز الاعداد (-)
 بهایی پژوهی (-)
 یاس نبی (-)
 کیمیای محبت (-)
 آموزش و یادگیری (-)
 کانون فرهنگی و هنری امام جعفر صادق (ع) (-)
 بزرگترین سایت شهرستان کنگان (-)
 گروه فرهنگی یا ساقی (-)
 اهل سنت در بن بست میان حق و باطل (-)
 آنتی صهیونیسم (-)
 آرشیو لینكدونی

 

صفحات وبلاگ

 منوی اصلی

وبلاگ من
پست الكترونیك
تماس با من

 

مدیریت وبلاگ

مرتضی (637)

 
 
دسته بندی موضوعات

اطلاعیه ها و پیام ها (102)
پرسش و پاسخ (42)
مقالات (49)
وهابیت (11)
بهاییت (4)
مهدویت (23)
قرآن (44)
اهل بیت (ع) (27)
احادیث و روایات (57)
حکایات (53)
کرامات معصومین (26)
زندگی نامه و کلام علما (23)
اشعار (33)
بنر و لوگو (2)
دانلود فیلم و نرم افزار (18)
معرفی کتاب و نرم افزار (17)
سایر (83)

 
 

جستجو گر


 


جستجو در Google

 
 

نظرسنجی

دوست عزیز اگه دوست داری برای سلامتی آقا امام زمان (عج) و همچنین تعجیل در فرج شان تعدادی صلوات بفرست و تعداد آن را ثبت کن حتی اگر شده یک صلوات هم بفرستی ثبت کن تاکنون23280صلوات با 1093نفر شرکت کننده
 
 

خبرنامه

برای اطلاع از بروز شدن این وبلاگ ایمیل خود را در خبرنامه  ثبت كنید :

 
 

لینک های مفید

شیعه اثنی عشر
سایت تخصصی تیزهوشان
آلبوم عکس دفاع مقدس
سفرنامه مشهد من و علی با دوچرخه به سوی مشهد
5امتیاز اساسی پیامبر اسلام
عشق زینب کشت مرا
آخرین پرده از صراحت آخرالزمانی هالیوود!
شرح خطبه 80 نهج البلاغه
سیاستمداران فوتبالی
حقوق شهروندی در بهائیت
ماجرای یک خواستگاری قرآنی
فرزند دنیا و یا فرزند آخرت هستیم ؟
مقایسه عروسی سلطنتی با وضع حجاب بازیگران ایرانی
پرونده ویژه فیلم "ظهور بسیار نزدیک است
عصبانیت حضرت آیت الله بهجت(ره) از چه بود
شعر ای علی ای چشم و چراغ جهان
ماجرای اعداد زوج و فرد در قرآن مجید
تاثیر حوادث بعد از انتخابات ایران بر شیعیان جهان
sms هایی برای محرم
فلسفه قیام ابا عبدالله الحسین (ع)
پاسخ علمی یک مرجع به یک وهابی

 
 

آمار وبلاگ


بازدید های امروز :
بازدید های دیروز :
کل بازدیدها :
كل مطالب :
بازدید این ماه:
بازدید ماه قبل:
آخرین به روز رسانی:
آخرین بازدید:
كل نظرها : 558
ایجاد صفحه : -


Powered by WebGozar

 
 

All Rights Reserved 2006-2009 © by shia12.mihanblog.com .:. Template Design by Mohammad Saadat